04
مارس

کویل مسی

این مدل از کویل مسی از لوله های مسی و پره های (فین های) مسی ساخته می شوند.ضریب انتقال حرارت مس تقریبا دو برابر آلومینیوم می‌باشد. به همین منظور...

ادامه مطلب